top of page
245387431_10157822953126652_6796488950859496795_n.jpg

O ALKEMIJI GLASA 
 

Život je neponovljiva priča koja zaslužuje da ju ispričate svojim punim glasom.

 

Puno ljudi živi, pa i odlazi, bez da izraze raznolike darove koje nose u sebi, a upravo je glas način na koji ih iznosimo van u svijet. Malo toga u ovom svijetu ne započinje dok netko ne da glas svojoj ideji, bilo da ju izgovara ili napiše. Koja god uvjerenja gajite o sebi, o svojem identitetu, svojem glasu, povezujući se sa njime, mijenjate svoju sadašnjost i budućnost. Pjevanje je oduvijek bilo izvor radosti, spona između ljudi, društvo pri radu, snažna ozdravljujuća snaga i ravnoteža za čovjeka. Gdje god da se nalazite u svojoj životnoj priči, sada je tren da krenete iznositi svoje darove svijetu.

 

Kako se slobodnije izraziti? Kako se osjećati dobro i lakše povezati sa jednim od najintimnijim dijelovima sebe, svojim glasom? Kako ga zavoljeti, naučiti oblikovati i ponositi se njime?

To su neka od pitanja koja su dovela do koncepta Alkemija glasa; jazz vokalistice i autorice, glazbene pedagoginje i muzikoterapeutkinje Melite Lovričević.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

ENG

ABOUT VOICE ALCHEMY

Life is an unique story that deserves to be told  in your full voice.

 

A lot of people live and even leave without expressing the various gifts they carry within themselves, and it is the voice that brings them out into the world. Little in this world begins until someone gives a voice to their idea, whether it is uttered or written. Whatever beliefs you cultivate about yourself, about your identity, your voice, by connecting with it, you change your present and future. Singing has always been a source of joy, a bond between people, a company at work, a strong healing power and balance for man. Wherever you are in your life story, now is the time to set out to bring your gifts to the world.

 

How to express yourself more freely? How do you feel good and easier to connect with one of the most intimate parts of yourself, your voice? How to love it, learn to shape and be proud of it?

 

These are some of the questions that led to the concept of the Alchemy of the Voice; jazz vocalist and author, music pedagogue and music therapist Melita Lovričević.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Call

00 385 98 9482 197 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page